Sertifikalar?m?z

Kalite sertifikas?

Capp Plast, Bolonya’da bulunan CERMET Belgelendirme Kurumu taraf?ndan verilmi? 468 numaral? belge ile 1999 y?l?n?n ?ubat ay?nda UNI EN ISO 9002 standard?na göre Kalite Sistemi Belgesini elde etmi?tir.

Ayr?ca 2002 y?l?n?n May?s ay?nda UNI EN ISO 9001 – 2000 standard?na uygunluk belgesi al?nm??t?r. Belgeyi PDF format?nda indirebilirsiniz.

2007 y?l?n?n May?s ay?nda UNIENISO9001:2000 belgesinin kapsam?, ???E ve F?LM departmanlar? için tasarlama süreçlerini de kapsayacak ?ekilde geni?letilmi?tir.

2007 y?l?n?n sonunda ?i?e Departman?, Atlanta (ABD) Coca Cola firmas?n?n PET ?i?elerinin tedarikçisi olarak nitelendirilmi?tir.

G?da sektörüne yönelik tüm faaliyetler, g?da maddelerinin özerk kontrolü için Floransa’da bulunan Bichemie Laboratuvar? (Sinal no. 0195, UNICHIM üyesi, Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yetkilendirilmi? laboratuvar) taraf?ndan denetim alt?nda tutulmaktad?r.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

UNI EN ISO 9002 sertifikas?n? indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili